Klantenservice
0
Sluiten

Verzenden & retourneren

Bijlage I:


Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

[ FunCase.nl]
[Carpinistraat 35 te Geldrop]
[ [email protected] ]

⦁ Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

⦁ Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

⦁ [Naam consumenten(en)]

⦁ [Adres consument(en)]

⦁ [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

⦁ [Datum]


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.